Hội nghị trao đổi kế hoạch giáo dục của nhà trường, năm học 2022-2023

Ngày 14/10/2022, tại trường THPT Chương Mỹ B, đơn vị cụm trưởng Cụm trường THPT Chương Mỹ-Thanh Oai đã tổ chức Hội nghị trao đổi, thảo luận Kế hoạch giáo dục nhà trường, năm học 2022-2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Xuân Nhâm, trưởng phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các đồng chí chuyên viên của Sở GDĐT, các đồng chí Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn các trường THPT trên địa bàn huyện Chương Mỹ và Thanh Oai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; những hạn chế, khó khăn vướng mắc cần khắc phục, tháo gỡ; mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018 với học sinh khối 10. Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung quan trọng đối với các giải pháp triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm học 2022 – 2023 của các đơn vị,.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của đại diện các phòng thuộc Sở GDĐT và các đơn vị trường THPT cụm Chương Mỹ – Thanh Oai, đồng chí Hà Xuân Nhâm, trưởng phòng Giáo dục trung học ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và những kết quả đạt được của các đơn vị trong  năm học 2021-2022; đồng thời chỉ đạo các nhà trường tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm học 2022 – 2023 đã đề ra.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại Hội nghị: