TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ B

Địa chỉ: Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Số điện thoại: (024)33841018

Email: c3chuongmyb@hanoiedu.vn