Tin nhà trường

Hội nghị Nhà trường cùng chung tay phát triển – Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm

Thực hiện kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT Xuân Đỉnh phối hợp với trường THPT Chương Mỹ B và Trung tâm GDNN-GDTX Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị “Nhà trường cùng chung tay phát triển – Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” với chuyên đề: “Chia sẻ kinh nghiệm quản …

Hội nghị Nhà trường cùng chung tay phát triển – Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm Read More »

Hướng dẫn đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn

a. Các môn học/Nội dung/Hoạt động giáo dục bắt buộc: (1) Ngữ văn; (2) Toán; (3) Ngoại ngữ (Tiếng Anh); (4) Lịch sử; (5) Giáo dục thể chất; (6) Giáo dục Quốc phòng và an ninh; (7) Nội dung giáo dục địa phương; ( 8 ) Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp; (9) Cụm chuyên đề …

Hướng dẫn đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn Read More »