Hoạt động chuyên môn

Hội nghị trao đổi kế hoạch giáo dục của nhà trường, năm học 2022-2023

Ngày 14/10/2022, tại trường THPT Chương Mỹ B, đơn vị cụm trưởng Cụm trường THPT Chương Mỹ-Thanh Oai đã tổ chức Hội nghị trao đổi, thảo luận Kế hoạch giáo dục nhà trường, năm học 2022-2023. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Xuân Nhâm, trưởng phòng Giáo dục trung học …

Hội nghị trao đổi kế hoạch giáo dục của nhà trường, năm học 2022-2023 Read More »

Môn Lịch sử là môn học bắt buộc

Ngày 3.8, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26.12.2018 (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018) của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Môn học Lịch sử (từ môn học …

Môn Lịch sử là môn học bắt buộc Read More »