Hướng dẫn đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn

 1. Các môn học dành cho học sinh lớp 10 năm học 2023-2024:

a. Các môn học/Nội dung/Hoạt động giáo dục bắt buộc:

(1) Ngữ văn; (2) Toán; (3) Ngoại ngữ (Tiếng Anh); (4) Lịch sử; (5) Giáo dục thể chất; (6) Giáo dục Quốc phòng và an ninh; (7) Nội dung giáo dục địa phương; ( 8 ) Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp; (9) Cụm chuyên đề học tập lựa chọn.

b. Các tổ hợp môn học lựa chọn:

 • Lựa chọn 1: (1) Vật lý; (2) Hóa học; (3) Sinh học; (4) Tin học.
 • Lựa chọn 2: (1) Sinh học ; (2) Địa lý; (3) Giáo dục kinh tế và pháp luật; (4) Âm nhạc.
 • Lựa chọn 3: (1) Vật lý; (2) Địa lý; (3) Giáo dục kinh tế và pháp luật; (4) Công nghệ (thiết kế và CN).
 • Lựa chọn 4: (1) Hóa học; (2) Địa lý; (3) Giáo dục kinh tế và pháp luật; (4) Công nghệ (trồng trọt).
 • Lựa chọn 5: (1) Vật lý; (2) Hóa học; (3) Giáo dục kinh tế và pháp luật; (4) Công nghệ (thiết kế và CN).
 • Lựa chọn 6: (1) Vật lý; (2) Hóa học; (3) Địa lý; (4) Công nghệ (thiết kế và CN).

2. Các bước đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn:

 • Bước 1: Học sinh tiếp nhận PHIẾU ĐĂNG KÝ TỔ HỢP MÔN HỌC LỰA CHỌN LỚP 10 và tờ ĐỊNH HƯỚNG CÁC MÔN HỌC LỰA CHỌN CHO HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 của nhà trường và nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo kỹ các thông tin liên quan.
 • Bước 2: Học sinh nộp Phiếu đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn (có thể đăng ký trực tuyến qua biểu mẫu https://forms.gle/nff8mn1x7LNgYnRW6 ) và nộp về nhà trường từ ngày 17/7/2023 (thứ Hai) đến 16h00 ngày 21/7/2023 (thứ Sáu).
 • Căn cứ năng lực, định hướng nghề nghiệp: Học sinh/CMHS nghiên cứu để lựa chọn nhóm môn học phù hợp nhất (ĐĂNG KÝ TỐI ĐA 02 NGUYỆN VỌNG)
 • Căn cứ vào điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, lựa chọn của học sinh, nhà trường làm cơ sở để xếp lớp.