Admin

Trường THPT Chương Mỹ B 40 năm xây dựng và phát triển

Nằm trên địa bàn xã Đồng Phú, đến nay trường THPT Chương Mỹ B đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt quá trình ấy, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, trường THPT Chương Mỹ B có những bước đi vững chắc đã và đang mang lại niềm tin

Trường THPT Chương Mỹ B 40 năm xây dựng và phát triển Read More »